شیطـــــــــــــــــــونی

سی مین

 

سی مین ب قرمزیه روی بینیش نگاه کن..خیال باطل

.بعد ب ی جای سفید نگاه کن و تند پلک بزنمشغول تلفن

...
? رادین | در دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤ |   | پيام هاي ديگران()